Storsjögymnasiet vidareutvecklar utbildning inom etisk hackning och cybersäkerhet

Från och med nästa läsår kommer Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet på Storsjögymnasiet att starta en helt ny och unik inriktning. Det handlar om IT-säkerhet och den omvärldssituation vi befinner oss i. Idag attackeras företag, organisationer och exempelvis Försvarsmakten av främmande krafter, som vill komma åt företagshemligheter och information som rör Sveriges säkerhet. Detta har i sin tur skapat ett stort behov av att utbilda nästa generations programmerare som kan ta sig an denna utmaning och identifiera allvarliga hot.

Trenden visar att cyberhoten mot Sverige ökar och blir alltmer avancerade. Ser man till kostnaderna för angreppen beräknas det redan idag till miljardbelopp enligt säkerhetspolisens bedömning 2021. För att skydda Försvarsmaktens system, samhällets funktioner, näringslivet och även privatpersoner behöver vår utbildning rent generellt utbilda fler elever för att kunna möta dagens svåra utmaningar.  I och med denna satsning är vår vision att ligga i framkant inom IT och öppna upp för samarbeten som öppnar upp för dialog mellan försvaret, näringslivet och skolan.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och El- och energiprogrammet ett yrkesförberedande program. Båda programmen innehåller kurser som kommer att anpassas för att ge en grund till en framtida karriär inom IT-säkerhet. Det kan röra sig om yrken som cybersoldat, säkerhetsexpert och andra uppdrag som går ut på att identifiera cyberhot och andra säkerhetsproblem. I och med Sveriges ansökan att gå med i NATO väntas behovet av cybersäkerhet öka ytterligare och vi som samhällsaktör inom utbildning har en skyldighet att möta den efterfrågan som finns, men också att vara i framkant inom IT.

Johan Näslund arbetslagsledare för IT-utbildningen berättar att inriktningen kommer att innehålla samarbete med Försvarsmakten och olika IT-företag. Tanken är att dessa aktörers framtida behov ska forma våra elevers utbildning. Målsättningen är att Storsjögymnasiet framgent är en viktig aktör inom cybersäkerhet och att detta ska ge goda utbildnings- och karriärmöjligheter för de elever som väljer att studera hos oss!

Tisdag 22 november kommer skolan att ha öppet hus för alla grundskolelever i Jämtland och informera om denna utbildning. Ni är välkomna att besöka oss då.

Gymnasieintagningen för läsåret 2023 öppnar 10 januari.

Kontaktpersoner
Arbetslagsledare IT Johan Näslund
Mobil: 076 134 31 34
Mail: johan.naslund@storsjogymnasiet.se

Biträdande rektor Mathias Larsson
Mobil: 070 398 13 53
Mail: mathias.larsson@storsjogymnasiet.se

Du visar för närvarande Storsjögymnasiet vidareutvecklar utbildning inom etisk hackning och cybersäkerhet