Våra program

Här kan du läsa på om våra program vi erbjuder

Vanliga frågor

De vanligaste frågorna och svar

Högskoleförberedande program

För dig som redan nu vet att du vill läsa vidare efter gymnasiet finns de högskoleförberedande programmen. På högskolan tar du eget ansvar och jobbar i längre pass över flera ämnen.

Yrkesförberedande program

Vi har lång erfarenhet av att bedriva yrkesprogram, och har bra samarbeten med de branscher där vi bedriver utbildningar. När du ska börja jobba kommer du att ha sammanhängande arbetsdag och behöver vara väl insatt i din bransch och ditt yrke.

Hur lägger ni upp högskoleförberedande program?

  • Dina lärare lär dig att självständigt planera och lägga upp ditt arbete.
  • Du har fördjupningsveckor kopplat mot näringslivet.
  • StorsjöGymnasiet jobbar aktivt med att stärka våra kontakter med Mittuniversitet. Detta gör vi för att våra elever ska bekanta sig med universitetsmiljö och upplägg redan under gymnasiet.

Hur lägger ni upp yrkesförberedande program?

  • Du får jobba med ditt blivande yrke, med riktiga kunder i vår egen frisörsalong Studio Strå.
  • Engagerade lärare med lång erfarenhet från yrkeslivet.
  • Efter studenten får du en yrkesexamen inom det område du har läst.
  • Nära samarbete med näringslivet.
  • 15 veckor av studietiden genomförs på företag genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig praktisk erfarenhet och kontakt med olika företag vilket är till stor fördel när du sedan ska söka arbete.

Behörighetskraven för högskoleförberedande programmen?

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst.
För Ekonomiprogrammet (EK) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
För Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
För Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Behörighetskraven för yrkesförberedande programmen?

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Barn- och fritid – Fritid och hälsa
Hantverksprogrammet – Frisör
El- och energiprogrammet – Dator- och kommunikationsteknik