Överlämningar från grundskolans åk 9 till Storsjögymnasiet

För att underlätta elevernas övergång från grundskolan till gymnasieskolan är det viktigt att få kännedom om elever som behöver extra uppmärksamhet och stöd när de kommer till StorsjöGymnasiet. Detta gäller inte bara ungdomar med funktionsvariationer eller dylikt utan det kan också handla om studiemotivation, betyg som saknas, läst svenska 2, extra anpassning etc. Överhuvudtaget vill vi ha information så att vi kan bemöta, utmana och stötta våra kommande elever på bästa sätt.

Det är ytterst värdefullt för oss att redan innan skolstart få kunskap om stödbehov etc. så att vår planering kan anpassas. Vi träffar er gärna för en överlämning.

Här finns överlämnandeblanketten