Likabehandlingsarbetet har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och handlar om att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter, samt att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet handlar också om att förebygga kränkande behandling och trakasserier.

Likabehandlingsarbetet är ett arbete som syftar till att implementera FN:s barnkonvention i skolan. Eleverna på skolan har, precis som de anställda på skolan, ett rättsskydd.

Storsjögymnasiets vision är att skapa en trygg och säker skolmiljö, fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer om vår plan mot diskriminering och kränkande behandling