Bor och studerar du på en annan ort än din hemort? Då kan du få inackorderingstillägg för din faktiska studietid, alltså den tid du studerar och är inackorderad.

Du som läser vid Storsjögymnasiet söker inackorderingstillägg hos CSN.