Betygsskalan
Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.
Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Betygsutdrag
Efter varje avslutad kurs kan du se dina betyg i din studieplan i Schoolsoft.

Examen
Utbildning inom gymnasieskolan ska leda till en gymnasieexamen.Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen och de högskoleförberedande programmen leder till en högskoleförberedande examen.

Krav för att få en yrkesexamen
Eleven ska ha betyg på 2500 poäng, varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska följande kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andraspråk 1
  • engelska 5
  • matematik 1a
  • programgemensamma kurser om 400 poäng
  • gymnasiearbete

Krav för att få högskoleförberedande examen
Eleven ska ha betyg på 2500 poäng, varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska följande kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • engelska 5 och 6
  • matematik 1b eller 1c
  • gymnasiearbete

Om du inte uppfyller kraven får du ett Studiebevis där alla dina avslutade kurser finns med.

Betyg
Om du behöver en kopia av ditt slutbetyg/samlat betygsdokument eller examensbevis/studiebevis gör du en beställning via kommunens
e-tjänster.

För personlig kontakt, ring kundcenter vid Östersund kommun 063-14 30 00.