JÄMSTÄLLT

  • Inläggskategori:ESF

I onsdags hade vi en schemabrytande förmiddag på skolan. Personal och elever fick lyssna till en digital föreläsning med ”Jämställt”. Maria Hulth och David Flato föreläste för personalen i juni. Då väcktes tanken att det här vore något för alla – personal och elever tillsammans. Detta kunde genomföras tack vare vårt ESF-projekt – som nu går mot sin sista månad i genomförandefasen.

Under rubriken ”EN SKOLA FÖR ALLA” behandlade Jämställt frågeställningarna:

● Hur påverkar normer oss och vad spelar det för roll?

● Vad innebär det att ha privilegier och hur kan vi använda våra privilegier till något bra?

● Vad innebär samtycke?

● Hur kan jag som elev och lärare hjälpa till att skapa en skola för alla?

Övningar och samtal efter föreläsningen handlade om normer, makt, rättigheter, olikheter och möjligheter. En givande förmiddag – en del av det kontinuerliga värdegrundsarbete som skolan bedriver.

Nyfiken på JÄMSTÄLLT och deras arbete: Utbildning om jämställdhet, mångfald, normmedvetenhet (jamstallt.se)

I samband med denna temadag visade Storsjögymnasiets Bild/Media-elever upp utställningen #WomenLifeFreedom (se bild för ett smakprov på innehållet).

Utställningen handlar om revolutionen mot regimen i Iran, kampen för mänskliga rättigheter. Denna utställning kommer även visas för allmänheten den 25-26 november på C:nen i Östersund, Prästgatan 39. ÖP och LT var på plats i onsdags och intervjuade eleverna inför ett reportage. Intresset är således stort – har du möjlighet att ta dig i väg för att se utställningen: GÖR DET! Otroligt berörande, vackra alster och ett viktigt budskap!

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande JÄMSTÄLLT