fbpx

Arbetsmiljöplan

Verksamhetens arbetsmiljöplan bygger på Arbetsmiljöverkets lagar och regler (föreskrifter och allmänna råd) om systematiskt arbetsmiljöarbete och Lagen om skydd mot olyckor när det gäller brandskyddet. Vi ska i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att elever och medarbetare varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Vi ska uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden samt arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.

Läs mer om Arbetsmiljöplanen