Du som elev behöver känna att du är trygg och säker här på StorsjöGymnasiet. En god psykisk och fysisk arbetsmiljö är en förutsättning för allt lärande och för att din vardag hos oss ska fungera tillfredställande. Det innebär att:

  • Trygghet för elever och medarbetare skall ha högsta prioritet. Vi måste förebygga och agera kraftfullt mot alla former av våld, mobbning och kränkningar.
  • Vi vill arbeta i ändamålsenliga och fräscha lokaler för en god lärandemiljö.

För att bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö samverkar elever, personal, elevkår och rektor kontinuerligt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om Arbetsmiljöplanen