För att öka trivseln och för att skapa en trygg arbetsmiljö på Storsjögymnasiet ska det finnas ordningsregler på skolan. Dessa regler tas fram i samarbete med elevkåren för att på så sätt ge eleverna delaktighet i verksamheten.
Inför arbetet med att ta fram gemensamma ordningsregler togs hänsyn till innehållet i Skolverkets dokument ”Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö”.

Läs mer om skolans ordningsregler