Elever vid Storsjögymnasiet är olycksfallsförsäkrade genom Länsförsäkringar.

Det är en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller verksamhetstid samt under den direkta färden till och från verksamheten.

Läs mer om försäkringen här.

Ladda ner skadeanmälningsblanketten här!

Elever på gymnasiets yrkesprogram (BF, EE, HV) 

Alla elever på gymnasiets yrkesprogram (med minst 15 veckors praktik) är försäkrade hos oss på Kammarkollegiet. Försäkringen gäller för elever som skadar sig under sin praktik.

Försäkringen är helt kostnadsfri och kan lämna ersättning för:
• sveda och värk, och
• kvarstående besvär efter skada och/eller vanprydande ärr.

LÄS MER OM PRAKTIKFÖRSÄKRINGEN