Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig mer information om undervisningen och hur du ansöker.

Vem kan få modersmålsundervisning på gymnasiet?
Det är Skollagen och Gymnasieförordningen som styr vem som kan få modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Här har vi gjort en sammanfattning av reglerna:

  • Adoptivbarn har rätt till modermålsundervisning även om språket inte utgör ett dagligt umgängesspråk i hemmet.
  • För att modermålsundervisning i ett visst språk ska kunna starta krävs att minst fem elever önskat modermålsundervisning i ett språk samt att det finns en lämplig lärare. Den som anordnar modermålsundervisning är skyldig att anordna undervisning i modersmål som längst sju år under elevens totala skoltid.

Regler i Skollagen, kapitel 15:

  • Du kan få modersmålsundervisning om dina föräldrar (vårdnadshavare) har ett annat modersmål är svenska, om du pratar språket till vardags och har goda kunskaper i språket.
  • Är ditt modersmål ett nationellt minoritetsspråk och du har goda kunskaper i språket, har du rätt att få utbildning i språket även om du inte talar det till vardags. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Läs mer om Skollagen §19

Läs mer om Gymnasieförordningen

Har du frågor om modersmålsundervisningen på gymnasiet?
Studie- och yrkesvägledaren är kontaktperson för modersmålsundervisning på gymnasiet. Du når vår studie- och yrkesvägledare Ulla Hallström på tel 063-554 11 64.

Ansökan om modersmålsundervisning
När du söker till gymnasiet får du ange i din webbansökan om du vill ha modersmålsundervisning och svenska som andraspråk.

Om du inte har angett att du vill ha modersmålsundervisning i din webbansökan, får du en ny möjlighet när årskurs 1 på gymnasiet har börjat. Då delar studie- och yrkesvägledarna ut blanketter för ansökan.

Blanketten finns även att hämta här: Uppdateras inom kort
När du har fyllt i blanketten ska du lämna den till skolans expedition.

Om du läser på introduktionsprogrammet ansöker du om modersmålsundervisning vid inskrivningen.

Skolan meddelar dig och din vårdnadshavare (om du är under 18 år) om du kan få modersmålsundervisning eller inte.