Personallista

Vid frågor eller funderingar nås vi på telefon. Om inget tel nr anges, ring expedition 063-554 11 74 alt skicka e-post.

(fornamn.efternamn@storsjogymnasiet.se)

Skolledning

Johanna Åkerdal
Rektor
063-554 11 61

Mathias Larsson
Biträdande rektor
063-554 11 62
Arbetslag-Övriga

Ulla Hallström
SYV
063-5541164, 072-2340333

Katarina Perman
Specialpedagog
063-554 11 72

Annki Helgesson
Administratör
063-554 11 74

Claes-Åke Andersson
Adm, IT-support
063-554 11 63

Ulrika Wikberg
Skolsköterska
063-554 11 89

Kajsa Ångström
Kurator
070-310 80 66

Ntontole Nsimba
Städ

Rafael Rubia
Spanska

Peter Wildt
Tyska
Arbetslag-Estet

Tove Thofelt
Lärare sång

Bosse Lindberg
Lärare gitarr

Sophie Zelin
Lärare tea, idr, förstelärare

Mikael Eriksson
Lärare trummor

Johan Ederfors
Lärare piano, ent

Charlotta Söderbom
Lärare bild, dig, ek

Amelie Axelsson
Resurs

Anne Catrine Hedman
Lärare sv, sp

Ron De Deugd
Mentor ES,TE, resurs
070-3063633

Jens Brorsson
Resurs

Lena Eklund
Resurs

Ulf Olsson
Lärare media

Patrik Karlsson
Lärare sh, hi, fi

Ingrid Strandberg
Resurs
Arbetslag-HV

Sandra Hult
Lärare frisör
063-554 11 77

Bitte Håf
Lärare frisör
063-554 11 77

Elin Billebo
Lärare frisör
063-554 11 77
Arbetslag-HIP

Jerker Svensson
Mentor bf & sam, lärare idr
072-558 9903

Fredrik Olsson
Lärare hi, APL-ansvar BF
072-402 2513

Jörgen Zetterström
Ansvarig fotbollsakademi
072-080 81 37

Marcus Bennevall
Lärare kommunikation, eng

Margita Toftén
Lärare id, arbetslagled HIP

Pernilla Magnusson
Förstelärare sh

Hanna Eklund
Lärare id, rel, förstelärare

Adam Mattiasson
Fotbollsinstruktör

Magnus Edström
Lärare Nk, matematik

Robert Danielsson
Målvaktsinstruktör

Niclas Engström
Innebandyinstruktör

Kristina Sundelin
Lärare sv, hi
 

Anne Ribjer
Lärare ek, mentor ek1
0660-30 92 46

Helen Rådström
Mentor HIP

Hugo Byberg
Lärare sv, hi

Henrik Blom
Resurs
 

Fredik Aliris
Fotbollsinstruktör

Ulrika Mattsson
Lärare Ma, resurs
Arbetslag-IT/el/teknik

Helena Zettervall
Lärare engelska

Peter Byström
Lärare nätverk

Inger Edholm
Mentor EE, HV, resurs
072-402 25 11

Johan Näslund
Lärare IT, arb led IT
 

Ingela von Sydow
Lärare ma, fy

Mattias Leijon
Lärare el