Policies och planer

Här finns information om skolan policies & planer:

Ordningsregler
Mobiltelefonpolicy
Drogpolicy
Arbetsmiljoplan
Plan mot diskriminering och kränkande behandling