Mer fortbildning

  • Inläggskategori:ESF

Personalen på skolan fortsätter förkovra sig i fortbildning genom vårt ESF-projekt. Då eleverna njöt av sitt välförtjänta höst-läs-lov, lyssnade vi till Maria Viik och Sara Bruzelli från SKUA-KONSULT.

VAD BETYDER SKUA = Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

VAD INNEBÄR SKUA?

  • Språklig medvetenhet
  • Förhållningssätt
  • Stöttar med variation
  • Höga förväntningar

Vi fick testa att vara elev, utifrån olika förutsättningar, och hur man ser flerspråkighet utifrån ett resursperspektiv. Vi fick diskutera hur vi tillsammans skapar förutsättningar för eleverna att röra sig mellan vardagsspråk och skolspråk. För skolspråk är inte alltid busenkelt att förstå.

Skolpersonal behöver bygga broar mellan vardagsspråk och ämnesspråk. Således bygger vi vidare.

Nyfiken på SKUA-KONSULT: SKUA-KONSULT – Föreläsningar och organisationstjänster för lärare och ledningsgrupper (skuakonsult.se)

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande Mer fortbildning