HUR FUNKAR JAG?

 • Inläggskategori:ESF

I måndags lyssnade personalen återigen till Marlene Gustavsson, som genom vårt ESF-projekt besökte Honestas tre skolor i våras. Då pratade hon om hur vi reagerar på stress utifrån vilken personlighet vi har, bland annat utifrån femfaktorteorin The Big Five. Denna gång byggde Marlene vidare på detta genom att addera anknytningsteorier, arv och miljö, undvikandestrategier, säkerhetsbeteenden, Tanke – Känsla – Handling utifrån stress och konflikter i arbetet.

 FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL

 • The Big Five
 • Anknytningsteorier
 • Hur hänger det ihop?
 • Våra utmaningar
 • Undvikande och säkerhetsbeteenden
 • Tanke – Känsla – Handling
 • Alternativa tankar
 • Fungerande strategier

En intressant aspekt som berördes var hur våra beteenden ofta styrs utav rädslor.

 • Rädsla för att misslyckas
 • Rädsla för att inte vara bra nog
 • Rädsla för att inte vara omtyckt
 • Rädsla för att inte leva upp till de egna kraven
 • Rädsla för att inte leva upp till yttre krav
 • Rädsla för att såra andra
 • Rädsla för att bli kritiserad

Men vad ska man göra då? Hur går det urskilja vad som är vad? Vad fungerar för mig – och hur kan jag förändra mina tankar, mina känslor samt beteenden? När blir det ohållbart och stressnivån övermäktig? Lagom med stress är BRA, har vi lärt oss nu, men vad är lagom? Nedan listar Marlene fungerande strategier.

FUNGERANDE STRATEGIER

 • Identifiera tanke – känsla – handling
 • Sök alternativa tankar – känslor – handlingar för att få andra känslor
 • Cirkulärt tänkande före linjärt
 • Stanna kvar i situationen! Stanna upp, andas, ta in vad som händer i omgivningen. Träna på att bredda din beteenderepertoar och öka flexibiliteten!
 • Fly inte, du slipper obehaget kortsiktigt, men på lång sikt blir det bara svårare
 • Sök problemlösning
 • Acceptera och lär av dina misstag

Nyfiken på Marlene Gustavsson: ManskligaMoten (manskligamotenare.se)

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande HUR FUNKAR JAG?