Jämställt

  • Inläggskategori:ESF

Sommaren är här! Hoppas ni njuter och återhämtar er!

Förra veckan avslutade personalen sitt läsår med ESF-projektet genom att delta på en digital föreläsning med Jämställt: ”En skola för alla”- normmedvetet förhållningssätt och de horisontella principerna: Utbildning om jämställdhet, mångfald, normmedvetenhet (jamstallt.se)  

Det väckte många tankar och idéer att jobba vidare med till hösten.

Vi summerade vårt projektår och är taggade för arbetet framåt.

Men först – vila! Ha en fantastisk sommar!

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande Jämställt