OLIKA TILLSAMMANS

  • Inläggskategori:ESF

Vårt ESF-projekt börjar sjunga på sista versen. I måndags deltog personalen på den näst sista föreläsningen. Fantastiska Annah Thunberg gav sin vinkling gällande hur vi tillsammans ska må bra på arbetsplatsen. Ibland kan det vara så enkelt som att säga ”hej” – för att det ska göra skillnad.

Föreläsningens upplägg:

OLIKA TILLSAMMANS

– Hälsofrämjande flexibilitet på jobbet

– Vanliga orsaker till ohälsa, stress och obalans på jobbet

– Våra individuella förutsättningar och ”bagage”

– Ensamhet – Ett av de största hoten mot vår hälsa

– Biologiska faktorer

– Konsekvenser på kropp och knopp

– Vad vi kan göra för att förbättra varandras arbetsmiljö (och mående)

– Metod för att öka hälsan genom socialt stöd från kollegor och chefer

Nyfiken på ANNAH THUNBERG: Annah Thunberg I LEDARSKAP (@ledarcoachen) • Foton och videoklipp på Instagram

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande OLIKA TILLSAMMANS