Skolfrånvaro och isolering

  • Inläggskategori:ESF

Hej!

I går kväll deltog rektor Johanna Åkerdal, specialpedagog Katarina Perman samt flertalet av Storsjögymnasiets mentorer och resurser på en digital föreläsning via Attention Jämtland-Härjedalen. Föreläsare var Lotta Borg Skoglund och ämnen som behandlades var skolfrånvaro och isolering.

Skolfrånvaro/skolnärvaro är något som vi ser över i vårt projekt, och Lotta gav bra förklaringar samt tips gällande detta viktiga område. Ambitionen är att alla elever ska vilja, och framför allt orka, ta sig till skolan. Vidare att man får rätt förutsättningar för att må bra, växa och lära under sin gymnasietid hos oss.

Nu tuffar vi mot påsklov – dags för återhämtning!

GLAD PÅSK!

Projektledare Erica Skogen

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande Skolfrånvaro och isolering