Samernas nationaldag

Idag, den 6 feb, är det samernas nationaldag. Bildelever (ind.val) arbetar med projektet ”Ga’llok” för att uppmärksamma samernas rätt gentemot det brittiska gruvbolagets planer i Gallok. De arbetar med skulptur och foto för att synliggöra de allvarliga konsekvenser en gruva skulle innebära för den omkringliggande naturen och de samiska folkets mänskliga rättigheter. Stay tuned, en utställning kommer…

Du visar för närvarande Samernas nationaldag