Student 2020

Med anledning av rådande omständigheter till följd av covid-19 har Storsjögymnasiets ledning beslutat att flytta datum för studenten från 5 juni till 12 juni. Detta är även enligt beslut som övriga länets gymnasieskolor fattat.

Kortfattat innebär detta att lektioner pågår en vecka till. Datum för när betygen ska sättas skjuts fram en vecka.

Undervisningen sker på distans tills vidare. Information om ändringar kan komma med kort varsel. Det är därför viktigt att varje dag läsa mejl och kolla på SchoolSoft.

Avslutning för elever i årskurs 1 och 2 sker torsdag 11 juni. Mer information om kommer senare.

Du visar för närvarande Student 2020