Info till elever

Till alla elever vid Storsjögymnasiet

Beslut och information

Utifrån Regeringens rekommendationer om distansstudier har Honesta Skolutveckling, Storsjögymnasiets huvudman, beslutat att stänga Storsjögymnasiets lokaler från och med måndag 23/3.

Detta innebär att all undervisning från och med måndag 23/3 kommer att genomföras på distans. Ett generellt besöksförbud gäller i lokalerna i och med detta.

Du som elev kommer inte att ha möjlighet att vistas i skolornas lokaler från och med måndag 23/3. Om du glömt kvar något eller av annan orsak måste in på skolan måste du kontakta mentor innan besöket.

OBS!!! Ny reviderad text. Distansundervisningen fortsätter tillsvidare enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär alltså att det fortsätter efter påsklovet. Då information om återgång till undervisning på skolan kan komma med kort varsel är det viktigt att dagligen kolla SchoolSoft och läsa mejl.

En ny förordningsändring gör det möjligt att begränsade grupper får komma till skolan för att göra praktiska moment och vissa prov. Detta kommer att införas på Storsjögymnasiet efter påsklovet. Det innebär då att läraren bokar in de lektioner/tider som en elev ska vara på plats på skolan.

Vad gäller vid distansstudier?

Schema

Lektionerna sker enligt ordinarie schema. Detta gäller även mentorstid och studielektioner.

Upplägg lektion och mentorstid

Distansundervisningen sker enligt de instruktioner du som elev får under onsdag och torsdag på skolan. En särskild lathund skickas även ut till alla elever på mejl och via SchoolSoft.

Utvecklingssamtal

De inplanerade utvecklingssamtalen genomförs via telefon i stället för på skolan. Mentorerna bokar in tider med er elever och era vårdnadshavare.

APL

Går du ett yrkesprogram och har APL kommer denna att ställas in under perioden fram till påsklovet. Du kommer i stället att få arbetsuppgifter via den lärare du normalt har kontakt med när det gäller APL.

Elevens ansvar

Du måste ta med din skoldator, laddare och övrigt skolmaterial som du behöver när du går hem efter avslutade lektioner på torsdag 19/3. Det är viktigt att du som vanligt tar ansvar för dina studier och följer schemat och det upplägg vi har.

Frånvaro

Om du är riktigt sjuk och inte orkar arbeta hemifrån görs sjukanmälan som vanligt via SchoolSoft eller telefon. Vårdnadshavare anmäler om du är under 18 år.

Teknisk support 

Vi vet att tekniska problem kan uppstå men vi gör så gott vi kan för att minska teknikstrulet. Behöver du hjälp kontaktar du tekniker på claes-ake.andersson@storsjogymnasiet.se

Löpande information

Se till att du är uppdaterad med den nya informationen. Vi uppdaterar regelbundet vår information på SchoolSoft och vår hemsida www.storsjogymnasiet.se  kring den aktuella situationen. Viktig information kring din skolsituation skickas också via e-post, det är därför mycket viktigt att du läser din e-post varje dag.

Samtal med skolsköterska

Skolsköterskan Ulrika Wikberg kommunicerar via mejl. Hälsosamtal kommer att genomföras per telefon.

Samtal med kurator

Inbokade samtal med kurator Kajsa Norrman kan ske per telefon eller på plats på skolan. Kuratorn kommer att kontakta aktuell elev via sms så att eleven får välja vilket alternativ som passar bäst.

Kontakt med SYV

Du kontaktar Ulla på ulla.hallstrom@storsjogymnasiet.se

Möte med specialpedagog

Kontakt med specialpedagogen tas via mejl katarina.perman@storsjogymnasiet.se
För er elever som har inbokade tider med Katarina kommer hon att kontakta er via mejl och sms.

Kontakt Vid frågor kontakta i första hand din mentor.

Du visar för närvarande Info till elever