Honesta Skolutveckling AB

Honesta är huvudman för StorsjöGymnasiet | GuldstadsGymnasiet | Höga Kusten Teoretiska Gymnasium.
Huvudman är ytterst ansvarig för verksamheten och för fristående skolor är det skolstyrelsen som ansvarar.

Vår vision: Förstahandsvalet
Vi strävar efter att vara elevers och personals förstahandsval.

Våra värdeord: Tillit – Tillgänglighet – Professionalism – Lösningsfokus

Läs mer på Honestas hemsida honesta.se