Estet – musik

Estetiska programmet med inriktning musik är en högskoleförberedande utbildning som ger dig kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom musik. Programmet ger även behörighet till ett stort utbud av andra utbildningar på högskola och universitet. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina musikaliska färdigheter genom att sjunga och spela tillsammans samt att utveckla ditt eget konstnärliga uttryck. Under hela din utbildning får du enskild undervisning på ditt huvudinstrument och du har även möjlighet att välja ett bi-instrument från och med årskurs två.
Därför valde Magdalena Musikinriktningen
Jag valde Storsjögymnasiet eftersom jag ville gå en estetlinje på en mindre skola med närhet till lärare och få bättre kontakt med eleverna.
Vad är det bästa med programmet?
Det bästa med programmet ”Estet musik” är att få jobba med musiken under skoltid i ett eget ämne. Att kunna byta ifrån ”pluggämnena” som till de mer kreativa ämnena.
Vilken kurs vill du lyfta?
– Kursen Estetisk kommunikation har varit väldigt rolig eftersom man fått jobba med nästan alla estetiska inriktningarna. Inom ämnet får man möjlighet att vara väldigt kreativ och att få utmana sig själv genom att gå utanför sin komfortzon.
Vad kan du säga om din klass?
– Det är stor fördel att gå i en mindre klass, då man lär känna varandra på djupet och får ett annat slags band än när man är i stor klass. Nu i trean jobbar vår klass med musikalen där vi agerar och skådespelar och sjunger tillsammans, man vågar öppna sig på ett helt annat sätt . Vi i klassen blir allt mer som en familj.