Inriktning – Musik

Högskoleförberedande program: Estetiska programmet

Länk till poängplan:

Estetiska programmet – Musik


Estetiska programmet med inriktning musik är en högskoleförberedande utbildning som ger dig kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom musik. Programmet ger även behörighet till ett stort utbud av andra utbildningar på högskola och universitet.

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina musikaliska färdigheter genom att sjunga och spela tillsammans samt att utveckla ditt eget konstnärliga uttryck. Under hela din utbildning får du enskild undervisning på ditt huvudinstrument och du har även möjlighet att välja ett biinstrument från och med årskurs två. Du får också lära dig grunder i gehörs- och musiklära samt sjunga i vår kör under alla tre åren.

Du får också öva upp din scenvana genom att delta vid våra konserter som vi har på olika scener och platser runtom i Jämtland. På skolan finns också en musikstudio där du har möjlighet att spela in och producera din musik.

Inriktningen musik ska också ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla ditt musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde.

Gemensamma produktioner

Vi samarbetar mycket med de andra estetiska inriktningarna genom att göra produktioner tillsammans, bl a teaterföreställningar, musikal och andra konstnärliga projekt. Då har man också möjlighet att prova på de andra estetiska uttrycksformerna, bild & form, media och teater.

De gemensamma produktionerna ger våra elever en verklig bild av professionellt ensemblearbete, främjar kreativiteten och fördjupar analysförmågan. I undervisningen utforskas olika tekniker och metoder inom de olika konstarterna och eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga. Stor vikt läggs såväl på individuellt skapande och samarbete.

Lärarna vid StorsjöGymnasiet har lång erfarenhet och kunskap både från scen och utbildning. Lärarna vet vad som krävs i ett framtida yrkesliv som artist. Träning, coachning och individuella utvecklingsplaner är tre viktiga komponenter för den personliga utvecklingen.

Under utbildningstiden får du dessutom besök av gästpedagoger, koreografer, regissörer och föreläsare inom konst, dans, sång, teater, musikal mm. Här får du utveckla ditt skapande, din fantasi och kreativitet, samtidigt som du läser högskoleförberedande kurser.