Studiestrategier

  • Inläggskategori:ESF

I enkätundersökningar och diskussioner har det framkommit att personalen bland annat önskar fokusera på: Studiestrategier. Detta är ett brett område som innefattar många olika komponenter.

Dock är det tydligt att om eleverna blir medvetna om vilka strategier som funkar för en själv – och använder dessa – ger det större chans att lyckas med sina studier under och efter gymnasietiden. Koll på metakognition, hur man planerar, lär sig och skapar struktur är dessutom något man gynnas av i alla möjliga sammanhang i livet. En vinst i sig.

Vi har valt att inledningsvis utgå från boken ”Studiestrategier i gymnasiet” av Diana Storvik & Heidi Våxberg. Citat från författarna själva: ”Undervisning i studiestrategier gynnar alla elever, men för elever som är i behov av stöd kan det vara avgörande för hur övergången från gymnasiet till högskolestudier blir”: Att undervisa studiestrategier – Specialpedagog på gymnasiet (specialpedagogpagymnasiet.blog)

Detta är ett arbete som kommer fortgå läsåret ut – även efter projektets slut.

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande Studiestrategier