Föreläsning om stress

  • Inläggskategori:ESF

Vårt ESF-projekt heter ”Förebygga stress i skolvärlden” och riktar sig främst mot personalen. I måndags hängde vi med eminenta Marlene Gustavsson ManskligaMoten (manskligamotenare.se). Marlene utbildar för friskare arbetsplatser och för att vara en motvikt till psykisk ohälsa och stress.

Grundplanen för föreläsningen utgick ifrån detta:

  1. Crash Course i stress – snabb genomgång av kamp/flykt och vilka hormoner som aktiveras, vilken del i hjärnan samt hur kroppen svarar på det. Här diskuterades även positiv och negativ stress.
  2. Orsaker till stress som byggs på de olika personlighetsdragen i The Big Five – för att förstå att vi reagerar olika på olika situationer.
  3. Symtom – vad vi ska vara observanta på hos oss själva och andra.
  4. Krav – kontroll – stödmodellen – aktivt arbete utifrån varje individ.
  5. Konkreta verktyg – bland annat ”motivationstrappan” för att förstå utmaningen i att förändra vanor som får oss att må bättre.

I varje moment fick vi papper att fylla i utifrån oss själva. Vi stannade upp för att testa formulär för utmattning och pricka i listor för symtom. Detta för att fylla i vad som passar just MIG i alla moment. Det var hela tiden ett aktivt agerande genom egna reflektioner och i bikupor.

Det var en givande eftermiddag och just medvetenhet om hur man själv reagerar samt fungerar i olika situationer – kan vara en nyckelfaktor till att undvika att hamna i den negativa stressen. Det vi lärde oss är att det inte finns någon ”quick fix”.

Varje person måste hitta det som passar ”just mig” för att man ska – stressa lagom

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande Föreläsning om stress