Skolinspektionen – tillsyn

Kan stolt meddela att vi, som Skolinspektionen skriver i sin rapport, ”uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats”. Det var ett antal områden som granskades och myndigheten hittade inget att anmärka på. Om även Skolinspektionen tycker att vi ”uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande” så får vi ju bara ytterligare ett kvitto på att vår skola håller hög kvalité. Vi är trygga i vårt arbetssätt och hur vi driver vår verksamhet.

Läs Skolinspektionens beslut här.

Du visar för närvarande Skolinspektionen – tillsyn