Annorlunda samhällskunskap

Ek20 avslutade fredagens lektion med att spela ett handelsspel på samhällskunskapslektionen. Spelet går ut på att tre olika länder ska sälja egentillverkade kuber till marknaden/spelledaren. Ländernas olika förutsättningar blev tydliga under spelets gång. Marknadspriser gick upp och ner, det infördes sanktioner i form av bojkotter och det förekom korruption. Det skapades samarbeten, det skapades motsättningar. Vissa länder flyttade eleverna i från och vissa länder flyttade eleverna till. I den här simuleringen lär vi oss om globaliseringens effekter – både de bra och de dåliga!

Fler bilder på Facebook

Du visar för närvarande Annorlunda samhällskunskap