Som specialpedagog är jag ett pedagogiskt stöd för elever, lärare och övrig personal på StorsjöGymnasiet.

Jag arbetar tillsammans med andra på skolan för att utveckla skolans lärmiljöer och skapa förutsättningar för eleverna att kunna nå sina personliga mål med studierna.

Katarina Perman
Specialpedagog
Finns på plan 4
063-554 11 72
katarina.perman@storsjogymnasiet.se