Jag som skolkurator arbetar utifrån en helhetssyn på eleven i sitt sammanhang; skola, hem och fritid.

Mitt arbete syftar till att främja elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande samt ett åtgärdande arbete på individ- grupp- och organisationsnivå.
Vid behov, och utifrån den aktuella frågeställningen, samverkar jag med andra yrkesgrupper på skolan men även externt.

Besökstider tis och tor 08.00-17.00 samt dropintid tor 11.00-12.00

Kajsa Ångström
Kurator
Finns på plan 4
070-310 80 66
kajsa.angstrom@storsjogymnasiet.se