INFORMATION OM VALET
Under din gymnasietid ska du välja två kurser inom det individuella valet, totalt 200 poäng. Årskurs ett ska välja 100 poäng till årskurs två och årskurs två 100 poäng till årskurs tre. Här kan du välja att fördjupa dig inom något intresseområde, läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet, särskild behörighet eller kurser som ger dig meritpoäng. Du har alltid rätt att läsa en kurs i något estetiskt ämne samt idrott som individuellt val. De elever som läser fotboll/hockeyprofil ska ej välja individuellt val.

VIKTIGT!
Valet ska vara klart senast fredag den 3 mars och lämnas till vår SYV Ulla Hallström. Kursen startar under nästa läsår om det är tillräckligt många som har sökt kursen. Viktigt med reservval. Du kan inte läsa en kurs om den redan finns i din studieplan. Ta reda på så mycket du kan om kursen, prata med kontaktpersonerna, studievägledare, elever som läser kursen.

På denna länk finns informationshäftet.