Hallå från vårt ESF-projekt!

  • Inläggskategori:ESF

I måndags deltog skolans personal på en föreläsning på Jamtli. Denna gång handlade det om: Elevers motivation – bemötande, förhållningssätt och struktur i arbetet. Vidare behandlades elevstress och tips samt strategier runt detta.

Vår eminenta föreläsare för dagen, Niklas Fröst, är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi.

Efter föreläsningen hade vår utbildningsansvarige i projektet, Petri Partanen, förberett frågor som personalen fick diskutera.

DISKUSSIONSFRÅGOR

  • Vad ser du av elevers stress i skolan?
  • Hur förhåller sig eleverna till sin egen stress?
  • Vilka stressorer kan vi undanröja eller göra hanterbara i skolan?
  • Hur kan vi stötta elevernas egen medvetenhet och strategier kring ”onödig” såväl som ”nödvändig” stress, i anslutning till: Undervisningsmoment – På hela skolan – Under deras skolgång hos oss?

Således är vi i gång med ”Tillfälle 4” i projektet. Fokus i detta projekt är fortbildning och kompetensförsörjning för personalen. Genom att införskaffa mer kunskap och få fler verktyg, är önskad effekt att all personal ska känna sig ännu mer trygga i sina roller på skolan. Detta i sig hoppas vi reducerar eventuell, upplevd stress.

Denna investering som vi gör nu kommer dessutom skapa än bättre förutsättningar för våra härliga elever. Win-win för alla 😃.

Men nu är det snart helg! Passa på att ladda batterierna på det sätt som passar dig bäst!

Hälsningar från projektledare Erica Skogen

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande Hallå från vårt ESF-projekt!