Digital träff

  • Inläggskategori:ESF

I måndags deltog personalen på Honestas tre skolor i en digital träff. Det var Storsjögymnasiet, Guldstadsgymnasiet – Skellefteå och Höga kustens teoretiska gymnasium – Örnsköldsvik som diskuterade i grupper via Teams.

Det som behandlades var bland annat framgångsfaktorer samt tips och trix utifrån projektets olika mål. I detta ESF-projekt satsar vi på fortbildning och kompetensförsörjning för all personal. Vårt projektmål är att sänka stressnivåerna hos personalen – vilket i sig kommer gynna våra fantastiska elever.

Det finns redan en otroligt stor kompetensbank bland personalen på våra skolor. Dock är ju lärande en livslång process. Det finns alltid något att utveckla, ny forskning att ta del av samt områden att putsa eller ”skruva” vidare på.

Diskussionerna i måndags utgick ifrån:

Delmål 1: Stärka personalens kompetens kring anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa.

Delmål 2: Öka elevernas fysiska och mentala närvaro i klassrummet.

Delmål 3: Öka personalens kunskap kring tillgänglighet och icke-diskriminering samt hur man hanterar svåra situationer kopplat till värdegrundsfrågor. Läroplanens fem värden: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor – skall aktivt synliggöras och bli än mer levande i organisationen.

Vid frågor och funderingar om vårt projekt – tveka inte att kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

Trevlig helg!

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande Digital träff