Första skoldagen för åk 2 och 3

28/8 – 2023
Ingen skollunch serveras denna dag.
Alla elever utom frisöreleverna samlas på skolan enligt anvisningar på plats. Frisöreleverna samlas på Studio Strå.

Estetiska programmet:
åk 2 kl 9.00
åk 3 kl 10.00

El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet:
åk 2 kl 9.00
åk 3 kl 12.30

Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapliga programmet:
åk 2 kl 9.00
åk 3 kl 12.30

Frisörprogrammet (samling på Studio Strå):
åk 2 kl 10.00
åk 3 kl 10.00

Du visar för närvarande Första skoldagen för åk 2 och 3