Utställning på sjukhuset

 Här arbetar några av våra IM-språkelever med att skissa inför en utställning på sjukhuset den 21 nov. Detta är ett samarbete med avd. 108 (barnavdelningen) och temat är barnkonventionen. Fokus ligger framförallt på barns rättighet till vård och utbildning. Eleverna arbetar med bilder som föreställer barn/ungdomar och materialet de jobbar med är framförallt kol och torrpastell.

Fler bilder finns på Facebook