Foto1

Eleverna i kursen Foto 1 fick testa på hur det är att jobba med en enkel form av sk. upplättningsljus. Genom att använda olika typer av refelexskärmar så kunde dem på ett enkelt sätt se hur ljuset i en persons ansikte var möjligt att manipulera så att de fick en balans mellan bakgrundens befintliga ljus och modellen. Ett enkelt och billigt sätt att lösa ibland lite knepiga ljussituationer. Här ser vi några av eleverna jobba in sig på tekniken. 

Du visar för närvarande Foto1