Coompanion Kooperativ Utveckling på besök

Vi bygger vidare på vår kontakt med näringslivet. Denna gång med vår ekonomilärare Anne Ribjer. Förra veckan bjöd hon in Pelle från Coompanion Kooperativ Utveckling till kursen Företagsekonomi 1. Det blev intressanta diskussioner om socialt företagande, sociala innovationer och samhällsentreprenörskap.

Du visar för närvarande Coompanion Kooperativ Utveckling på besök