Besök på Galleri Lux

Idag var vår bildlärare Charlotta tillsammans med sina bildelever och såg Sara Lundqvists fantastiska utställning ”Fenomen” på Galleri Lux!
Tankarna gick till abstraktion, rymden och organiskt

Du visar för närvarande Besök på Galleri Lux