En dag som präglades av IT

 Skolan anordnade en IT-dag för både Teknik- och El-energiprogrammet där de fick träffa företag och utbildningsanordnare. En mycket givande dag där många matnyttiga tips gavs.

Stort tack till Polisen, MIUN, AIM och Mattias med databasutbildning

Fler foton på Facebook.