Certifiering ekonomiprogrammet

Storsjögymnasiet är nu certifierat för att erbjuda eleverna som läser ekonomiprogrammet att studera till att bli diplomerade gymnasieekonomer (DGE).

De elever som väljer att studera till att bli DGE har vissa krav på sig gällande kurser, kompetenser och närvaro. Elever som nu går årkurs 1 i ekonomiprogrammet (EK21) och uppfyller kravet på moderna språk, kommer erbjudas denna möjlighet.

Se bifogat dokument och film för mer information.

Du visar för närvarande Certifiering ekonomiprogrammet