Din utbildning är viktigt – men allt är inte som vanligt

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2020-08-14
Dessa rekommendationer finns på olika språk här: Folkhälsomyndigheten

Till elever och vårdnadshavare på StorsjöGymnasiet

Skolan är viktig för ungas hälsa, och det är därför vi fortsätter att hålla skolan öppen med viss distansundervisning. Men allt är inte som vanligt.

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en hög nivå i Sverige och i vår region Jämtland/Härjedalen. Det är av största vikt att du tar ett personligt ansvar och följer de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och de förstärkta regionala råden från Region Jämtland/Härjedalen.

Allmänna råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning

 • Håll avstånd till andra, i skolan och på fritiden
  Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa nya sociala kontakter
  Umgås inte i stora grupper, varken på skolan eller fritiden. Umgås endast med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Stanna hemma när du är sjuk, även vid milda symptom
  Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor och stanna hemma.
 • Testa dig vid symptom, även vid milda symtom
  Gå in på webbplatsen 1177.se för att boka in ett test för Covid-19​
 • Tvätta händerna ofta
  Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  Tvätta alltid händerna när du kommer till skolan och när du kommer hem, före måltid, om du varit ute på ett ärende och efter ett toalettbesök.

Regionala råd – 9 april: Förlängda regionala rekommendationer i Jämtland Härjedalen

 • Stanna hemma när någon i hushållet har insjuknat och väntar på provsvar
  Alla i ett hushåll rekommenderas att i möjligaste mån vara hemma från det att någon i hushållet får symtom som kan stämma med covid-19.
 • Lämna prov vid minsta symtom
  Om du har luftvägssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och även lämna prov för covid-19. Det gäller även om även du har lindriga symtom. Rekommendationen gäller för personer som går i förskoleklass eller är äldre.