Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2021-11-22
Dessa rekommendationer finns på olika språk här: Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten meddelar att följande gäller från 22 november:

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla från 6 år och uppåt, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest. Detta gäller från den 22 november och gäller även personer som är fullvaccinerade.
  • Personer som nyligen har haft covid-19 behöver inte testa sig för covid-19 vid symptom på luftvägsinfektion.

Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Det är fortsatt mycket viktigt att den som har symtom på luftvägsinfektion liksom tidigare stannar hemma från arbetet eller skolan, oavsett vad covidtestet visar då spridningen av bland annat RS-viruset är fortsatt hög. Ring 1177 vid funderingar eller frågor.

Viktigt med vaccination

Vaccination är bästa skyddet mot covid-19 och för att förhindra smittspridningen. Vaccineringen är frivillig men Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som kan, att tacka ja till vaccination. På 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen organiseras just där du bor. I Sverige är vaccination mot covid-19 frivilligt och kostar ingenting.

Allmänna råd

Det är fortfarande hög risk för smittspridning av covid-19, vilket innebär att Folkhälsomyndighetens allmänna råd i högsta grad gäller:

  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Stanna hemma och testa dig även om du har milda symptom
  • Tvätta händerna ofta
  • Tänk på hur du kan ta dig till och från skolan. Om du kan gå, cykla eller på annat sätt undvika kollektivtrafik så är det att föredra