Vår värdegrund

Vår skola och fotbollsakademi JFA står alltid för en värdegrund som välkomnar och inkluderar. Gemensamt för oss alla är passionen för sporten som delas, oavsett bakgrund, ålder, kön och ursprung. Vi måste alla hjälpas åt för att motverka all form av diskriminering då det varken hör hemma på plan eller i samhället.

På bilden ser vi Felicia Jonsson & Alfonso Edfeldt