Kreativitetsfondens bidrag

I syfte att skapa bättre förutsättningar för skolans UF-företag samt gymnasiearbeten kan våra elever varje år söka bidrag från Honestas Kreativitetsfond. Nedan ser ni vilka elever som blev tilldelade ett startkapital. Stort grattis till er alla! Vi på Honesta och Storsjögymnasiet önskar er lycka till med era arbeten och kreativa lösningar.

På Facebook kan ni se alla bidrag

Du visar för närvarande Kreativitetsfondens bidrag