Estetettorna

Vår lärare Charlotta arbetade med estetettorna i uppgiften ”Fantasi och Verklighet”, den första uppgiften i kursen Digitalt skapande 1. Flitiga elever som levererar kreativa bilder!

På Facebook finns som vanligt fler bilder.

Du visar för närvarande Estetettorna