Vi har lång erfarenhet av att bedriva yrkesprogram, och har bra samarbeten med de branscher där vi bedriver utbildningar. När du ska börja jobba kommer du att ha sammanhängande arbetsdag och behöver vara väl insatt i din bransch och ditt yrke.

  • Du får jobba med ditt blivande yrke, med riktiga kunder i vår egen frisörsalong Studio Strå.
  • Engagerade lärare med lång erfarenhet från yrkeslivet.
  • Efter studenten får du en yrkesexamen inom det område du har läst.
  • Nära samarbete med näringslivet.
  • 15 veckor av studietiden genomförs på företag genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig praktisk erfarenhet och kontakt med olika företag vilket är till stor fördel när du sedan ska söka arbete.

Behörighet för yrkesprogram
För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.