Publicera texter

På initiativ av vår lärare Kristina har vi nu inlett ett samarbete med Krokomsbladet. De vill ge sina läsare nya perspektiv samtidigt som våra elever får sina texter publicerade. På så vis får de ha inflytande i samhällsdebatten, få sina röster hörda och samla på sig ännu mera kunskap.

Eleverna på bild: Olle, Saga, jag, Liam och Precious