Bilda opinion

Den här veckan har eleverna som läser samhällskunskap i åk 1 med vår lärare Pernilla presenterat sina projekt på temat Bilda Opinion. Eleverna har bildat opinion kring viktiga samhällsfrågor. Några exempel är att unga rör sig för lite, gaming disorder, kroppsideal, psykisk ohälsa. Och vi har fått lyssna till podcast, läst bloggar, debattartiklar, kollat filmer och tagit del av #-kampanjer. Så fantastiskt kul att ha eleverna på plats på skolan! Tack för den här veckan åk 1.

Fler bilder på Facebook.