Studentlunch på Marité

Sedvanlig tradition är studentlunchen på Marité. Personal och blivande studenter träffas under lättsammare former och intar en bit mat. Det är lite sång, tal och massor av skojiga utmärkelser och stipendium.

Fler foton på Facebook

Du visar för närvarande Studentlunch på Marité