Personalshow

Tradition på skolan är att personalen skall bjuda skolans elever på en hejdundrande show sista veckan. Temat är ofta att åk 3, mycket kärleksfullt, ska återspeglas i sketcherna. Igenkännigsfaktor ska vara hög d v s ursäkter vid frånvaro, sluta tidigt, hur lektioner kan se ut mm. Sen var det som vanligt en röd tråd i form av esteternas slutproduktion. I år ”Little Shop of Horrors”. Andra fantastiska nummer (tycker vi) var ”Ronzone” och Texas hold em med tillhörande dans.

Fler bilder finns på Facebook

Du visar för närvarande Personalshow