NooMaraton

STORT GRATTIS till våra mediaelever Theo Rosén, Anna Bydén och Herman Olsbo som deltog i den rikstäckande filmtävlingen NooMaraton med sin film ”En plats bland molnen” Deltagande lag hade endast 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten.

Du visar för närvarande NooMaraton